Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Shortland-lyhytvideokilpailun henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt.
Yle on sitoutunut suojaamaan kilpailuun osallistuvien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Rekisterinpitäjä

Yleisradio Oy
Uutiskatu 5, 00024, Yle p. 09 14 801

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tanja Iikkanen, vastaava tuottaja, tanja.iikkanen [at] yle.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@yle.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Yle käsittelee ilmoittajan antamia tietoja Shortland-videokilpailun järjestämiseksi, parhaiden lyhytvideoiden valitsemiseksi, sekä kilpailun yhteydessä palkitsemista varten järjestettävän gaalatilaisuuteen ilmoittautuneiden henkilötietoja.
Voittajien tietojen yhteydessä julkaisemme linkin videoon ja voittajan ja videon nimen.
Yleisöllä on mahdollisuus äänestää kilpailun voittajaa, kun kaksivaiheinen tuomaristo on katsonut videot ja pisteyttänyt ne paremmuusjärjestykseen.

Lyhytvideokilpailun osallistumistietojen käsittelyperuste on henkilön suostumus.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys

Videokilpailun ilmoittautumisen osallistumisen yhteydessä henkilö antaa itsestään seuraavat tiedot:
Nimitiedot, sähköpostiosoite, kilpailuvideon ja siihen liittyvää taustatietoa.

Poistamme kilpailua koskevat tiedot heti kun kilpailu on ratkennut ja voittaja on julkistettu.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuu Tuomaristo. Esiraadille menee tiedot kaikkien kategorioiden lyhytvideon tekijöistä, kuten ne on ilmoittautumislomakkeelle kirjattu. Päätuomaristo käsittelee vain esituomaristolta jatkoon päässeiden videontekijöiden tietoja. (nimitiedot, sähköposti, kilpailuvideon linkki ja ilmoittajan antamat kilpailuvideon taustatiedot)

Ylellä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Shortland kilpailun vastaava tuottaja, tuottaja, sekä tapahtumatuottaja.

Yle luovuttaa Shortland.fi-sivuston ylläpitäjälle em. tiedot lyhytvideon tekijöistä, esiraadista ja päätuomareista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja sen valtuuttamat palveluntuottajat ja ylläpitäjät. Järjestelmätoimittajan nimeämät henkilöt käsittelevät tietoja ainoastaan siinä laajuudessa kun se on välttämätöntä palvelun ylläpitämiseksi

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Oikeuksien toteuttaminen tapahtuu Ylellä keskitysti https://yle.fi/tietosuoja sivuston kautta. Pyynnön lähettämisen yhteydessä pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista.

Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta
Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.
Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.
Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ei toteuteta automaattista päätöksentekoa.Takaisin